O Dni vína

To, že ke slováckému folkloru neodmyslitelně patří také víno, asi nemusíme zmiňovat. Dalo by se říci, že náš folklor je z velké části postaven právě na činnostech spojených s výrobou a konzumací tohoto tradičního moravského nápoje. Vždyť víno je jeden z nejčastějších motivů lidových písní z našeho kraje, a tak s trochou nadsázky lze říct, že tam, kde je víno, je folklor. A naopak, tam, kde je folklor, je i víno.

Toto samozřejmě víme i v Buchlovicích, a protože značná část členů Folklorního studia jsou majitelé vinohradů, vinných sklepů a vinoték, rozhodli jsme se, že vínu jako jednomu ze symbolů folkloru vzdáme hold a uspořádáme mu v krásném prostředí buchlovického zámeckého sklepa výstavu.

Z dobrého nápadu vznikla tradice, přestože začátky této akce byly velmi těžké a dopracovat se na pomyslný seznam výstav, na které vinaři ochotně a v hojných počtech zasílají své vzorky vín, nebyl jednoduchý. Koncepce koštu se vyvíjela několik let a od prvních ročníků, kdy se sbírala celá škála vzorků, nikoli jen určité odrůdy, jak je tomu nyní, se na samotné koštování nabalily i dvě doprovodné akce. První z nich je odlehčená literární konference a druhou aukce šampionů a vzácných vín jejíž výtěžek každoročně věnujeme na dobročinné účely.

Až do roku 2014 jsme se při koštování vína pravidelně shledávali ve sklepení a přilehlých prostorách buchlovického zámku, avšak v roce následujícím jsme přišli s obměnou, která měla být zejména zpestřením pro návštěvníky (nikoli tedy kvůli rekonstrukci podzemních prostor zámku z důvodu hydroizolací, jak tvrdí někteří zlí jazykové) a košt nově pořádáme v prostorách hradu Buchlova. Přesun byl pro nás náročnou změnou a to zejména v oblasti logistiky. Trošku jsme se báli, zda k nám návštěvníci naleznou cestu i na hrad, proto jsme zavedli svozy a rozvozy autobusem mezi Uherským Hradištěm, Buchlovicemi a hradem Buchlovem. Nově vzniklé spojení ihned dostalo přezdívku koštbus a od té doby jej poskytujeme našim návštěvníkům každoročně zdarma.

Den vína je dnem pouze pro návštěvníky, pro členy Folklorního studia však představuje týdny, nebo i měsíce příprav jednotlivých částí. Od oslovení vinařů, svážení vzorků, přes jejich evidenci, odbornou degustaci – tedy ohodnocení vín, výrobu katalogu až k samotnému koštu. Dá se říci, že čtrnáct dnů před koštem lahve s vínem pořád někde cestují a každá z nich projde stovkami rukou, než je možné z ní návštěvníkům nalít koštovací vzorek.

Košt vína je tedy pro nás takovým během na dlouhou trať, který však pilně a pravidelně trénujeme již od roku 1992.

Přijďte se podívat, jak se nám to letos povedlo a nenechte si ujít třeba i přípitek na hradní věži!

Folklorní studio Buchlovice

Statut Dne vína

I. Pořadatel
Folklorní studio Buchlovice z.s.

II. Poslání a cíl Dne vína v Buchlovicích
Odborně posoudit vína určených odrůd z různých vinařských oblastí, obcí a tratí a tím podpořit propagaci co nejkvalitnějších vín místních vín, jejich výrobu a prodej

Zprostředkovat osobní výměnu zkušeností a poznatků z vinohradnicko - vinařského oboru

Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli

III. Podmínky účasti na Dnu vína v Buchlovicích v roce 2017:
1. Účastnit se mohou domácí i zahraniční výrobci vína, kteří splní podmínky tohoto statutu.
2. Vyhlášené kategorie pro rok 2017
Bílá vína odrůd - Floriánka, Sauvignon, Tramín, Veltlínské červené rané, Veltlínské zelené
Červená vína odrůd – Cabernet Franc, Cabernet Moravia, Cabernet Sauvignon a Frankovka

IV. Hodnocení vín
1. Hodnocení vín proběhne v neděli 2. dubna 2017 v Hotelu Buchlovice
2. Vína se hodnotí 100 bodovým OIV systémem.
3. Jednotlivé vzorky jsou sestaveny podle odrůd a ročníku
4. Vína se předkládají anonymně.

V. Odborné komise
1. Předsedy a členové odborných komisí včetně odborného garanta jsou jmenováni výborem Dne vína Folklorního studia Buchlovice
2. Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná.
3. Je-li definováno více hodnotitelských komisí pro hodnocení jedné odrůdy, postupují nejvýše hodnocená odrůdová vína do finále hodnocení, ve kterém je vybrán šampion odrůdy. Šampioni odrůd hodnocených pouze u jedné hodnotitelské komise jsou určeni přímo touto komisí.
4. Vína, která postoupila do finále budou hodnocena komisí sestavenou z vedoucích hodnotitelských komisí příslušné odrůdy a garanta hodnotitelských komisí.

VI. Vyhodnocení vín a ceny
1. V souladu s doporučením OIV systému bude diplomem ohodnoceno 30% vín v každé odrůdě. Na základě rozboru výsledků hodnocení budou v rámci těchto 30ti% udělovány zlaté, stříbrné a bronzové medaile.
2. Diplomy mohou získat vína, která jsou zastoupena v odrůdě nebo kategorii v počtu nejméně 10ti přihlášených vzorků.
3. Šampion v každé odrůdě bude oceněn věcnou cenou

VIII. Zvláštní ustanovení
Organizátor má právo na vyloučení vzorků vín, které nesplňují tento statut nebo vzorků, které byly vyřazeny na základě posouzení kvality hodnotitelskými komisemi. Tato vína nebudou prezentována v katalogu vydávaného u příležitosti Dne vína