Odlehčená literární konference

Mnozí lidé se zamýšlí nad názvem našeho uskupení – Folklorní studio Buchlovice a ptají se: „Proč zrovna ono studio, co to znamená?“ Studio jsme před lety do názvu zařadili, protože jsme chtěli folklor pečlivě studovat a to mimo jiné i prostřednictvím Dne vína, kdy na rozdíl od jiných koštů pořádáme také doprovodné akce.

Jednou z těchto akcí je i odlehčená literární konference, která se každoročně zaměřuje na modifikaci tématu „Víno a…“ (v uplynulých letech to bylo třeba Víno a trest, Víno a ženy či Víno a vina). Tyto konference, stejně jako jiné naše činnosti, se nesou v duchu nevážných besedách o věcech vážných a mají za cíl návštěvníky hlavně pobavit, ale přináší i zamyšlení a zajímavosti o vlivu vína na dané téma od prezentujících básníků a literátů. Mimo přednášek na konferenci probíhají i praktické ukázky, a tak mohli návštěvníci kupříkladu vidět (ti odvážnější i ochutnat) několik odrůd vína a dokonce i slivovice, v tuhém skupenství.

Literární konference bývá pořádána těsně před začátkem samotného koštu, díky čemuž příjemně naladí nejen chuťové pohárky návštěvníků. Zároveň nabízí, aby si náš Den vína mohli svým způsobem užít i ti, kteří z nějakého důvodu nemohou víno pít.

Folklorní studio Buchlovice