Slovo garanta 2017

Vážení přátelé,

pokud máte zájem ochutnat skvělá vína, jste dnes na dobré adrese. Organizátoři pro vás připravili ve zúženém počtu 9 odrůd celkem 577 vzorků. Chtěl bych jim tímto poděkovat za výborně odvedenou práci, ve které jsme se snažili pokračovat i při vlastním hodnocení, za jehož kvalitu jsem převzal garanci. Domnívám se, že každá stupnice pro hodnocení vína by měla být využívána v co nejširším možném rozsahu k dosažení co nejvíce vypovídajících výsledků soutěže vín. Historicky se to bohužel nepodařilo u 20bodové stupnice, když se obvykle bodování většiny vín na výstavách smrskne do rozsahu cca 1 bodu = 10 stupínků, které odlišují vína podprůměrná od těch velmi zdařilých. Jsme ovšem svědky toho, že tento nešvar si na výstavách bohužel hodnotitelé často přenášejí i do stupnice 100bodové, která však zatím, zdá se, odolává lépe. Jsem tomu rád a jsem rád i za to, že vína hodnocená pro Den vína 2017 byla skutečně ohodnocena v poměrně širokém spektru možných bodových zisků a umožňují tak plastičtější porovnání vín mezi sebou. Je dobré si prohlédnout hodnoticí tabulku, která je v katalogu otištěna a zjistit, že i vína hodnocená kolem 70 bodů jsou slovně hodnocena jako „dobré“ či „uspokojivé“. Vína, která jsou v tabulce hodnocena kolem 60 bodů, musejí být uspokojivá a teprve hodnocení dosti pod 60 bodů by mělo vykazovat víno s výraznými nedostatky. V průběhu hodnocení jsem s každým předsedou hodnoticí komise osobně konzultoval kvalitu hodnocení jednotlivých degustátorů a mohu konstatovat, že vína hodnotili skuteční odborníci, kterých se do 15 komisí sešlo celkem 49. Také jim patří velký dík. Vážení přátelé, přeji vám, ať dnešní košt splní vaše očekávání, děkuji vám za návštěvu a podporu, protože bez vás by naše práce neměla význam.

Ing. Libor Zlomek