Vinařům

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás opětovně pozdravit a popřát Vám zdraví, pohodu, vinařské úspěchy a také Vám poděkovat za Vaši přízeň. V letošním roce chceme pozornost vinařské veřejnosti zaměřit na propagaci vín těchto odrůd:

Navazujeme tím na minulé výstavy, které byly zaměřeny na skupiny odrůd spřízněných. Prozatím se nám daří vždy získat reprezentativní vzorek těchto odrůd celorepublikového významu. Proto se na Vás obracíme se zdvořilou žádostí o věnování vzorků výše uvedených odrůd.

Samozřejmostí je uvedení výsledků hodnocení v katalogu a zveřejnění šampionů výstavy v tisku, rozhlase a všech dostupných médiích. Oceněná vína budou dekorována diplomem. Vítězové jednotlivých odrůd navíc věcným darem. Pro další propagaci Vašich úspěšných vín bude možné objednat samolepicí medaile na lahev.

Širokou veřejnost a Vás zveme na DEN VÍNA, který se koná 21. dubna 2018 s tímto programem:

Vážení přátelé, ještě jednou Vás velmi zdvořile žádáme o přispění ve formě vzorků vína a pokud možno o oslovení spřízněných vinařů. Děkujeme a těšíme se na setkání

Za Folklorní studio Buchlovice Pavel Dvořan


Kontaktní osoby:
Ing . Pavel Dvořan, Folklorní studio, Buchlovice 800, PSČ 687 08,
Tel: 572595123 zam., mobil 721337833
e-mail: vystavba@buchlovice.cz


Ing. Tomáš Luža, Velehrad, Zahradní 314
Tel: 725874388
email: tomas.luza@seznam.cz


Ing. Vlastimil Jordán, Favex s.r.o. Buchlovice 99, PSČ 687 08
Tel: 572420930, mobil: 602/580482
e-mail: jordan@favex.cz