Aukce

Aukce šampionů a vzácných vín, stejně jako literární konference, je doprovodnou akcí Dne vína.

Aukce začíná tradičně dvě hodiny po začátku koštu, takže případní dražitelé nemusejí mít obavu, že přijdou o možnost zavčas ochutnat ty nejlepší vzorky, které pravidelně „mizejí“ nejrychleji. Naopak dražitelům případné rozveselení vínem doporučujeme – daleko lépe se jim pak bude zvedat ruka s číslem. Nemusíte se ovšem bát, výtěžek z této aukce nepropijeme, ani si tučnou sumu neodnese vinař, který víno vystavil, nýbrž putuje z Buchlova na dobročinné účely do našeho regionu. V minulosti jsme tak například mohli přispět na invalidní vozík Adamovi ze Starého Města, který se narodil s dětskou mozkovou obrnou.

Aukce je opět akcí, kde se snoubí vážná věc se zábavou. Obavy nejsou na místě – vína se dají vydražit v řádu sto- a tisícikorun – váš rozpočet si jistě nezruinujete, přispějete na dobrou věc a ještě si odnesete velmi kvalitní víno, o kterém se během licitace dozvíte rozličné zajímavosti a doporučení k podávání.

Chtěli bychom zde poděkovat všem, kteří se na případnou aukci chystají, ale i všem dražitelům, kteří se v minulosti dražeb zúčastnili - DĚKUJEME!!!

Folklorní studio Buchlovice


Den vína 2020, 20. června, hrad Buchlov

Vážení milovníci vína a přátelé dobrých skutků,

v rámci Dne vína na hradě Buchlově proběhne dobročinná aukce šampionů a vzácných vín. Bude se konat v sobotu 20. června v 18.00 hodin v prostorách vinotéky hradu Buchlova. Výtěžek aukce bude věnován rodině, která se stará o postiženého syna.

Mikulášek bude mít letos 12 let. Je to chlapec s kombinovaným postižením. Z těch nejzávažnějších trpí těžkou mentální retardací a nízkofunkčním autismem. K tomu jsou přidružená další onemocnění, jako je porucha chování, porucha pohybového aparátu, oční vada, porucha příjmu potravy a zažívání, ortopedická vada, porucha spánku, agrese a autoagrese.

Je v péči několika speciálních lékařů, např. neurologa, psychiatra, kardiologa, gastroenterologa, rehabilitač-ních lékařů či očního lékaře. Dále navštěvuje různá střediska a poradny, v poslední době zejména o. s. Za Sklem ve Zlíně, kde se mu individuálně i skupinově při terapiích věnují specialisté na autismus.

Péči o něj celé roky zastávala maminka. Po dlouhém zvažování se rodina nakonec rozhodla využít služeb týdenního stacionáře ve Zlíně. Mikuláš je tam velmi spokojený. Všichni pracovníci jsou na něj dle maminky moc hodní a péči o něj zvládají. Dělá v zařízení viditelné pokroky. Jedná se o placenou službu. Za osobní asistenci a pobyt ve stacionáři, včetně dopravy do školy, rodina měsíčně vydá cca 12 000 Kč, k tomu je třeba připočíst další nemalé výdaje za placené terapie, léky, hygienické a zdravotní potřeby.

Mikuláš žije ve Zlámanci a má ještě další dva sourozence – staršího patnáctiletého bratra a čtyřle-tou sestřičku.

Tím, že vydražíte jeden z raritních vzorků, můžete mít radost dvojnásobnou! Kromě skvělého vína získáte i potěšení z toho, že jste pomohli někomu, kdo to opravdu moc potřebuje!

Aukce šampiónů a vzácných vín začíná na hradě Buchlově v 18:00.
Těšíme se s Vámi brzy na shledanou!Aukční řád

1. Aukce se řídí běžnými pravidly pro aukce a tímto řádem.

2. Vzorky vín budou draženy jako jednotlivé lahve nebo jako sada lahví.

3. Dražitel si vyzvedne dražební číslo proti složené záloze ve výši 100 Kč. Pomocí tohoto čísla draží. Záloha bude vrácena po vrácení dražebního čísla, což lze učinit nejpozději 1 hodinu po ukončení aukce. Dražba bez dražebního čísla není dovolena.

4. Dražitel činí své nabídky výrazným zvednutím dražebního čísla a zvoláním své nabídky.

5. Nejnižší povolené příhozy činí 50 Kč.

6. Licitátor zahájí dražbu oznámením čísla dražebního vzorku, odrůdy, ročníku a výrobce vína, které se draží.

7. Dražba probíhá tak dlouho, dokud činí dražitelé vyšší nabídky.

8. Dražba směrem dolů není možná.

9. Do jedné hodiny po ukončení aukce je vydražitel povinen zaplatit vydraženou částku a převzít vydražený vzorek vína. Neučiní-li tak do jedné hodiny, propadá tento vzorek organizátorům aukce a záloha na dražební číslo se nevrací.

Aukční číslo zakoupíte u pokladny nebo v aukční síni před začátkem aukce. Seznam vzorků nabízených v aukci je k dispozici u pokladen.