Den vína 2020, 20. června, hrad Buchlov

Vážení milovníci vína a přátelé dobrých skutků,

v rámci Dne vína na hradě Buchlově proběhne dobročinná aukce šampionů a vzácných vín. Bude se konat v sobotu 20. června v 18.00 hodin v prostorách vinotéky hradu Buchlova. Výtěžek aukce bude věnován rodině, která se stará o postiženého syna.

Mikulášek bude mít letos 12 let. Je to chlapec s kombinovaným postižením. Z těch nejzávažnějších trpí těžkou mentální retardací a nízkofunkčním autismem. K tomu jsou přidružená další onemocnění, jako je porucha chování, porucha pohybového aparátu, oční vada, porucha příjmu potravy a zažívání, ortopedická vada, porucha spánku, agrese a autoagrese.

Je v péči několika speciálních lékařů, např. neurologa, psychiatra, kardiologa, gastroenterologa, rehabilitač-ních lékařů či očního lékaře. Dále navštěvuje různá střediska a poradny, v poslední době zejména o. s. Za Sklem ve Zlíně, kde se mu individuálně i skupinově při terapiích věnují specialisté na autismus.

Péči o něj celé roky zastávala maminka. Po dlouhém zvažování se rodina nakonec rozhodla využít služeb týdenního stacionáře ve Zlíně. Mikuláš je tam velmi spokojený. Všichni pracovníci jsou na něj dle maminky moc hodní a péči o něj zvládají. Dělá v zařízení viditelné pokroky. Jedná se o placenou službu. Za osobní asistenci a pobyt ve stacionáři, včetně dopravy do školy, rodina měsíčně vydá cca 12 000 Kč, k tomu je třeba připočíst další nemalé výdaje za placené terapie, léky, hygienické a zdravotní potřeby.

Mikuláš žije ve Zlámanci a má ještě další dva sourozence – staršího patnáctiletého bratra a čtyřle-tou sestřičku.

Tím, že vydražíte jeden z raritních vzorků, můžete mít radost dvojnásobnou! Kromě skvělého vína získáte i potěšení z toho, že jste pomohli někomu, kdo to opravdu moc potřebuje!

Aukce šampiónů a vzácných vín začíná na hradě Buchlově v 18:00.
Těšíme se s Vámi brzy na shledanou!