Odlehčená literární konference

Mnozí lidé se zamýšlejí nad názvem našeho uskupení – Folklorní studio Buchlovice a ptají se: „Proč zrovna ono studio a co to vlastně znamená?“ Studio jsme před lety do názvu zařadili, protože jsme chtěli folklor pečlivě studovat, a to mimo jiné i prostřednictvím Dne vína, kdy na rozdíl od jiných koštů pořádáme také doprovodné akce.

Jednou z těchto akcí je i odlehčená literární konference, která se každoročně zaměřuje na modifikaci tématu „Víno a…“ (v uplynulých letech to bylo třeba Víno a trest, Víno a ženy či Víno a vina). Tyto konference, stejně jako jiné naše činnosti, se nesou v duchu nevážných besed o věcech vážných a mají za cíl návštěvníky hlavně pobavit, ale přinášejí i zamyšlení a zajímavosti o vlivu vína na dané téma od prezentujících spisovatelů, básníků i amatérských literátů. Mimo přednášek na konferenci probíhají i praktické ukázky, a tak mohli návštěvníci kupříkladu vidět (ti odvážnější i ochutnat) několik odrůd vína, a dokonce i slivovice, v tuhém skupenství.

Literární konference bývá pořádána těsně před začátkem samotného koštu, díky čemuž příjemně naladí nejen chuťové pohárky návštěvníků. Zároveň nabízí možnost, jak si náš Den vína mohou svým způsobem užít i ti, kteří z nějakého důvodu víno pít nemohou.

Folklorní studio Buchlovice