Vinařům

reprezentativní výstava vybraných odrůd vín

Bílá vína: Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Kerner, Hibernal, Muškát moravský, Irsai Oliver
Červená vína: Svatovavřinecké, Alibernet, Neronet, Merlot

Areál Hotelu Buchlov (u státního hradu Buchlov) dne 9. dubna 2022

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás opětovně pozdravit a popřát Vám zdraví, pohodu, vinařské úspěchy a také Vám poděkovat za Vaši přízeň. V letošním roce chceme pozornost vinařské veřejnosti zaměřit na propagaci vín výše uvedených odrůd. Navazujeme tím na minulé výstavy, které byly zaměřeny na skupiny odrůd spřízněných. Prozatím se nám daří vždy získat reprezentační vzorek těchto odrůd celorepublikového významu.

V letošním roce jsme se rozhodli v zájmu propagace suchých vín otevřít v jednotlivých bílých odrůdách kategorii „suchá vína do 4 g zb. cukru“. Tuto kategorii v každé odrůdě otevřeme za podmínky, že v ní bude přihlášeno alespoň 20 vzorků takových vín. Podmínkou přihlášení je doložení analytického laboratorního rozboru vína z akreditované laboratoře s odpovídajícím označením-šarží dodaného vína při sběru vzorků. Pokud se požadované množství vzorků nesejde, budou vína zařazena spolu s ostatními víny dané odrůdy do jedné kategorie.. V případě otevření takové kategorie, bude každá mít vyhlášeného i svého šampiona.

Proto se na Vás obracíme se zdvořilou žádostí o věnování vzorků výše uvedených odrůd.

Hodnocení vzorků se uskuteční stobodovým systémem dne 3. dubna 2022 od 9:00 hodin Hotel Buchlovice

Samozřejmostí je uvedení výsledků hodnocení v katalogu a zveřejnění šampionů výstavy v tisku, rozhlase a všech dostupných médiích.

Oceněná vína budou dekorována diplomem. Vítězové jednotlivých odrůd navíc věcným darem.
Pro další propagaci Vašich úspěšných vín bude možné objednat samolepicí medaile na láhev.

Širokou veřejnost a Vás zveme na DEN VÍNA, který se koná 9. dubna 2022 s tímto programem:

Vážení přátelé, ještě jednou Vás velmi zdvořile žádáme o přispění ve formě vzorků vína a pokud možno o oslovení spřízněných vinařů.

Děkujeme a těšíme se na setkání

Za Folklorní studio Buchlovice Jiří Raštica


Kontaktní osoby:
Pavel Studnička, Uherské Hradiště, Mařatice
Tel: 602 712 284
e-mail: studnicka@fsbuchlovice.cz


Ing. Tomáš Luža, Velehrad
Tel: 725 874 388
email: luza@fsbuchlovice


Ing. Vlastimil Jordán, Vésky
Tel: 602 580 482
e-mail: jordan@fsbuchlovice.cz


Ing. Jiří Raštica, Buchlovice
Tel: 737 285 111
email: rastica@fsbuchlovice.cz


Ing. Pavel Dvořan, Buchlovice
Tel: 721 337 833
email: dvoran@fsbuchlovice.cz


Ing. Luděk Kubiš, Polešovice
Tel: 605 268 225
email: kubis@fsbuchlovice.cz